Skip to main content

Általános Felhasználási Feltételek

A Lovász Pincészet weboldalának látogatásával, elfogadja az alábbi feltételeket:

1. A weboldalhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjog

A Lovász Pincészet weboldalán található teljes tartalom és annak minden eleme (szöveges, képi és egyéb tartalmak, grafikák, logók stb.) szellemitulajdon-védelem alatt állnak. Az L. AND. L. 2007 Kft., mint a Lovász Pincészet tulajdonosa a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart. 

Az L. AND. L. 2007 Kft. Előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalt, annak tartalmát vagy valamely elemét felhasználni, hasznosítani, átdolgozni, más műbe, honlapba építeni. A honlap tartalmának felhasználása előzetes engedéllyel, a forrás és szerzői jogi hivatkozás pontos megjelölésével történhet. 

Az L. AND L. 2007 Kft. Előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára, a megfelelő szerzői jogi hivatkozást feltüntetve a weboldal látogatója a számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve egy példányban kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye, közvetlenül vagy közvetve gazdasági tevékenység vagy haszonszerzés céljából felhasználja. A weboldal tartalma nem értelmezhető úgy, hogy a weboldal tartalmával kapcsolatban fennálló szellemi tulajdonjog körébe tartozó jogok vonatkozásában bárki számára jogot vagy engedélyt biztosítana.

A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célú hasznosítása tilos, a jogosulatlan felhasználás szerzői jog vagy védjegyjog megsértésének számít és jogi következményeket von maga után. 

2. A weboldal tartalma, felelősség

A Lovász Pincészet honlapjának látogatói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg és használják. A honlap használatából vagy erre való képtelenségből, illetve a honlapon található információkra való hagyatkozásból adódó kárért az L. AND. L. 2007 Kft. Nem tehető felelőssé.

Az L. AND. L. 2007 Kft. Megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldalon található információk pontosságának biztosítása érdekében, azonban nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, az információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából adódó bárminemű kárért, a weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználásáért vagy az L. AND. L. 2007 Kft. Jogkörén kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. Az ezen okokból adódó jogi következményekért.

Az L. AND. L. 2007 Kft. Megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése és karbantartása érdekében, azonban nem vállal felelősséget, szavatosságot vagy garanciát a weboldal megszakítás nélküli működéséért, biztonságáért, használatából vagy használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteléséből, illetve teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően keletkezett károkért, továbbá a weboldal számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért.

3. Kapcsolódó honlapok

Az L. AND. L. 2007 Kft. Nem vállal felelősséget a Lovász Pincészet weboldaláról elérhető más honlapok elérhetőségéért, tartalmáért, pontosságáért, működéséért, adatvédelmi gyakorlatáért vagy az érintett oldalak látogatása kapcsán keletkezett károkért, sérelemért. A más weboldalra mutató linkek a Lovász Pincészet weboldalát látogatók kényelmét szolgálják. Amennyiben az L. AND. L. 2007 Kft. Tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, haladéktalanul eltávolítja a linket weboldalról.

4. Egyéb rendelkezések

A honlap Felhasználója nem tehet közzé tartalmat a honlapon.

A honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült, ezért az L. AND. L. 2007 Kft. Nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap más országok szabályzóinak megfelelő tartalommal rendelkezik.
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen weboldal egészéhez vagy bármely részéhez való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük vagy megszüntessük.

Az L. AND. L. 2007 Kft. Bármikor jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba.

Jelen Általános Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni.
A weboldal látogatója elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Gyöngyössolymos, 2019. 09. 18.

A termék bekerült a kosárba.
Elmúltál 18 éves?